De Zandstuve

De Zandstuve levendig bos dat ooit stuifzand was

De Zandstuve is bijzonder door de afwisseling in landschappen, door de afwisseling in houtsoorten, en door de afwisseling van openheid en geslotenheid. Die verscheidenheid maakt dat de Zandstuve een ideaal bos is voor roofvogels als buizerds, haviken, sperwers en uilen; in het bos vinden ze dekking, in het aanpalende landbouwgebied kunnen ze naar hartelust jagen. De verscheidenheid is ook ideaal voor zangvogels als mezen en vinken. En ook al zal de Zandstuve geen deel uitmaken van de EHS, het is wel een schakel, een stapsteen tussen de landgoederen langs de Vecht en de natuurgebieden in Twente, zoals de Engbertdijksvenen en het Wierdense Veld.” Een paar prachtige eiken met meerdere, hoogopgaande stammen hebben de bosaanplanters al die decennia laten staan; ze zijn nu tussen de 100 en 120 jaar oud.

Maar de uitheemse soorten voerden de boventoon. Soorten die het bos eentonig maken. Soorten die voorkomen dat het zonlicht de bodem bereikt. Daarom is Landschap Overijssel sinds 1981, toen het bos werd gekocht, bezig om de Zandstuve natuurlijker te maken. Met de Amerikaanse vogelkers, vanwege z’n woekerend karakter ook wel bospest genoemd, werd snel korte metten gemaakt. Het naaldbos wordt in fasen weggehaald. Elke keer dat een stuk gedund is, pakken behalve de eiken ook de vuilboom, de lijsterbes en de berk hun kansen. Om de natuurlijkheid van het bos verder te vergroten, moet het aandeel dood hout nog wel groter worden. Vogels (spechten) en zoogdieren (boommarters) vinden in bomen die aftakelen of al dood zijn nestplaatsen en schuilgelegenheden. Tal van paddestoelen en insecten zijn ervan afhankelijk; ze verteren de bomen zodat ze weer als voedsel voor andere dieren en planten kunnen dienen. Op dode stammen grijpen bovendien allerlei planten, zoals witte klaverzuring en klein heksenkruid, hun kans. Dode bomen vormen kortom een belangrijke schakel in de kringlopen van de natuur en vergroten de verscheidenheid van de flora en fauna.

De Zandstuve ligt aan de weg tussen Den Ham en Vroomshoop, vlak voor het dorp Vroomshoop