Faunapassage De Pollen

De werkgroep Padden- en kikkeropvang is sinds 1990 actief met het opvangen en overzetten van padden en kikkers langs de Oude Hoevenweg nabij De Pollen in de gemeente Twenterand. Dit ligt aan de rand van het Natura2000 gebied Engbertsdijksvenen. Tot en met 2014 werd elk voorjaar 650 meter aan tijdelijke schermen in de berm geplaatst en middels een 45-tal geplaatste emmers werden de dieren opgevangen en overgezet.

Ongeveer elke 15 meter een emmer die dagelijks gecontroleerd werden door 1 à 2 mensen. Gemiddeld werden elk voorjaar zo’n 800 dieren overgezet, in 2008 met een piek van 1130 en in 2014 zelfs 1239. Gemiddeld werden elk voorjaar toch nog 100 dode dieren op de weg gevonden. Vanaf 2008 is ook de Boomkikker een vaste bewoner van het gebied geworden. Heikikker en Alpenwatersalamander alsook Adder en Levendbarende hagedis werden incidenteel opgevangen.

Sinds 2005 heeft de werkgroep zich sterk gemaakt voor de realisatie van een definitieve, goed werkende faunapassage. Die leek er in eerste instantie snel te komen, maar omdat het een gemeentelijke weg bleek te zijn, ging dat “feestje” niet door.

Zomer 2014 heeft de gemeente Twenterand 3 tunnels in de Oude Hoevenweg aangelegd als fase1 van het faunapassage project. Hierdoor kon ín het bosgedeelte het voorlopige raster het gehele jaar blijven staan. In de wegberm moest jaarlijks in het voorjaar een tijdelijk raster opgezet worden. In 2016 en 2017 werd op enkele plekken waar de opvang niet goed functioneerde, met een 10-tal opvangemmers gewerkt. In die emmers werden in 2017 maar liefst 800 dieren opgevangen, maar helaas werden ook nog 300 verkeersslachtoffers geteld.

De zoektocht naar financiën voor de afronding van de faunapassage ging ondertussen door. Cofinanciering van de gemeente Twenterand en Landschap Overijssel leverde € 20000,- op, mits er ook andere partijen mee gingen doen met minimaal vergelijkbare bijdragen.

Herfst 2017 leek het onmogelijk dat de afronding zou gaan gebeuren. Maar plotseling kwam er een “laatste kans” via het soortbescherming project van de provincie Overijssel. Binnen 5 weken gaf de provincie groen licht en een forse bijdrage. Hieraan lag wel een gedegen plan van aanpak met financiële onderbouwing ten grondslag. Eind 2017 verstrekt de KNNV al de opdracht voor de voltooiing van de faunapassage aan hoofdaannemer Arfman uit Holten.
De vrijwilligers van de werkgroep paddenopvang en landschapsbeheer, samen met Staatsbosbeheer maakten in december en januari het traject voor een degelijk raster klaar voor plaatsing. Ook werden de werkzaamheden langs een beek met het waterschap afgestemd (vergunningen).

Op 19 februari 2018 begon de aannemer met de uitvoering: plaatsing van 2 extra wegtunnels, 5 inritroosters, 200 meter landschappelijk passende LEP wand en 800 meter HDPE raster in de bosrand. Binnen 3 weken werd de klus, soms bij ijskoud weer, geklaard.

En enkele dagen daarna sloeg het weer om en begon de jaarlijkse paddentrek, we waren dus net op tijd klaar!
In april 2018 werd een deel van de berm ingezaaid met een bermkruidenmengsel en werden ruim 25 wildreflectoren geplaatst.
Vanaf 2018 zet de werkgroep zich in bij het beheren van de inrichting, maaien van gedeelten wegberm/talud en het monitoren van de werking en de soorten die gebruik maken van de voorziening. Bij gunstige trek omstandigheden wordt gekeken naar mogelijke verkeersslachtoffers ter hoogte van de faunapassage en de randzones zonder raster. Ook wordt incidenteel middels camera’s in de avonduren gekeken worden of de tunnels goed gebruikt worden.

Een impressie van de nacht van 6 op 7 maart 2019 in een tunnelbuis van de fauna passage De Pollen. Het zijn 260 beelden van de 3600 beelden die tussen 18:30 en 04:00 uur gemaakt zijn. (klik op de foto om de film te starten)

opname bestaande uit losse beelden van een wild camera

De conclusie tot nu toe is dat de faunapassage het verleis van dieren op dat wegdeel van 50% tot minder dan 5% terug bracht. En dat het gehele jaar rond!

De uitvoering van herstelmaatregelen in het N2000 gebied zal naar verwachting zorgen voor een verdere toename van het gebruik van de faunapassage.

Met dank aan verschillende sponsoren als Staatsbosbeheer, RABO, de RABO clubactie, De Goudenklomp van Landschap Overijssel, de KNNV Stichting Fondsen, NMO Overijssel en een bijdrage van onze eigen KNNV afdeling werd in 2020 een unieke informatie- en zithoek gerealiseerd.

Meer informatie is te verkrijgen bij Herman Stevens tel.: 0652786351 of via stevenshh51@gmail.com