Dannenkamp_Hexel

Aan de Haarboersweg in Hoge Hexel is op het Landgoed De Dannenkamp een bijzonder mooi nieuw stuk natuur gerealiseerd door de Heer Ben Tilanus.

De Dannenkamp is een opengesteld landgoed van ca. 8 ha., waarvan 5 ha. sinds 2004 zijn omgevormd van grasland en maïsveld tot nieuwe natuur. Zo is er een oeverzwaluwenwand en een vleermuizenkelder aangelegd. Verder zijn ca. 3 ha van dit landgoed ontgrond, verschraald en vernat. Daar groeien nu al klokjesgentiaan, parnassia en het duizendguldenkruid. Vanaf een viertal bankjes kunt u van de nieuwe, kwetsbare natuur genieten.

Bezetting oeverzwaluwenkunstwand is steeds een groot succes.

Een overgrote deel van de hoog in de kunstwand zittende gaten werd benut. De onderste gaten veel minder. Het totaal aantal gaten in de kunstwand is 108, deze limiet raakt in zicht. De wand bevat twee soorten gaten, de ene soort met een diameter van 9cm, de andere met een diameter van 11cm. De Oeverzwaluwen hadden bij de keuze tussen deze twee mogelijkheden geen voorkeur. 

Oeverzwaluwwand op de Dannenkamp

De jaarverslagen van Ben Tilanus.