Torenvalk werkgroep

In januari 2015, zijn we naar aanleiding na het vaststellen, dat er in het Veenschap van oost naar west (± 5 km.), binnen dit gebied zich regelmatig een aantal Torenvalken ophouden, gestart met het Torenvalk project. Omdat er naar onze mening best wel ruimte is voor een aantal territoria, maar te weinig nestgelegenheid, denken we hieraan tegemoet te komen door het plaatsen van een aantal Torenvalk nestkasten.

Niet alleen het Veenschap is een geschikt habitat voor Torenvalken, de Fayersheide met het omliggende gebied kan eveneens wel een paar territoria bevatten en evenals in het Veenschap is hier eigenlijk geen nestgelegenheid aanwezig. Rond de Fayersheide worden ook regelmatig Torenvalken gezien. Bij voldoende aanbod van prooidieren (stapelvoedsel van de Torenvalk zijn muizen) en voldoende nestgelegenheid, kan er zelfs wel een beperkte “kolonie” ontstaan.

In het Veenschap staan nu 5 Torenvalk nestkasten op een paal en op de bufferzone van de Faijersheide 2. Bij de volkstuinen aan de Aadorpsweg is in 2017 een achtste kast geplaatst. De torenvalkkast die Johan de Lange niet meer zelf heeft kunnen plaatsen hebben we aan het Hazepad in het veenschap geplaatst en hopen dat deze het komende seizoen ook bewoning krijgt.

2015    6 kasten  4 bezet  21 eieren  20 jongen geringd

2016    7 kasten  7 bezet  40 eieren  39 jongen geringd

2017    8 kasten  6 bezet  34 eieren  32 jongen geringd.

2018    9 kasten  8 bezet   48 eieren  41 jongen geringd

2019    9 kasten  8 bezet   46 eieren  43 jongen geringd

2020    9 kasten  8 bezet    40 eieren  niet geringd i.v.m. Corona

2021  10 kasten  9 bezet   41 eieren   32 jongen geringd.

2022 10 kasten  9 bezet   46 eieren   42 jongen geringd.

Hier onder staan de verslagen vanaf 2015 van dit succes verhaal.