Wies met de patries

Binnen de Gemeente Twenterand hebben we met verschillende lokale organisaties én bewoners de handen ineen geslagen om de patrijs te beschermen.

Twenterand is wies met de patries. Waarom? Het gaat niet goed met de biodiversiteit en de patrijs is daarbij het direct herkenbare symbool. Informatie over dit project of zin om mee te doen mail naar:  wiesmetdepatries@twenterand.nl

Help mee de patrijzen in Twenterand in kaart te brengen.

Er is uitgezocht waar ze de laatste jaren nog het meest zijn gezien, en daar zijn zes gebieden uitgerold. Elk deel heeft een groepje betrokken tellers, die vanaf nu tot eind maart hun gebied gaan uitpluizen. Dit is de periode waarin de patrijzen paartjes gaan vormen, en dan laten de mannetjes zich het meest horen. Doen ze dat niet spontaan, dan kun je ze altijd nog verleiden door hun roep in het veld een keer af te spelen. Zien doe je ze bijna alleen bij toeval, maar de techniek kan hierbij een handje helpen. De bedoeling van deze eerste telling is, te kijken waar de patrijs het nog goed doet. Twenterand wil immers iets doen voor deze soort, en dat kan het beste op de meest kansrijke plaatsen.

De gemeente heeft al een begin gemaakt: her en der worden stroken ingezaaid met akker- en bloemgewassen. In Den Ham wordt de Mageler Es weer ingezaaid, en ook een plek bij de sportvelden. De uitbreiding van het industrieterrein Garstelanden in Westerhaar krijgt weer bloemenranden. En in Vriezenveen komen veldjes in het Herman Jansenpark en op het Oude Kerkhof. Verder worden ook waar mogelijk bermen verschraald, een voorwaarde voor meer bloeiende kruiden. Als proef zijn langs een paar pas opgeknapte wegen de bermen niet als gebruikelijk meteen weer ingezaaid met gras. Hier is de schrale ondergrond omhoog gebracht, als basis voor een spontane soortenrijke vegetatie. Hier zullen niet alleen patrijzen, maar ook bijen en vlinders wel bij varen. Los van de resultaten van de tellingen, zijn we ook blij met alle overige meldingen van patrijzen!

Je kunt deze kwijt op internet via www.waarneming.nl ,maar ook via het mailadres: wiesmetdepatries@twenterand.nl