Nestkastenproject “Het Hexel”.

Dit project binnen het landgoed Het Hexel, inclusief De Dannenkamp omvat ruim 100 kleinere nestkasten voor o.a. mezen. Tevens een 8-tal grote nestkasten voor Uilen en Torenvalken. Hiervoor is binnen de KNNV- afd. Vriezenveen een werkgroep samengesteld die in de broedperiode wekelijks de kastjes inspecteert op inhoud en ontwikkeling. De werkgroep bestaat uit 8 personen. Per inspectie lopen werkgroep leden een vaste route in 2 gedeelten. Per kastje, inclusief de omgeving ervan, worden dan alle bijzonderheden vastgelegd. Na afloop van de broedperiode wordt daarvan een verslag opgesteld en verspreid onder bewoners, groepsleden en opgestuurd naar SOVON. Op het route-tracé hangen ook een viertal “vleermuiskasten” die terloops ook worden geïnspecteerd op inhoud. Ook dat levert soms leuke waarnemingen op. Heel enkel komen we ook vleermuizen in de kleine nestkastjes tegen en dat levert wel eens een schrikreactie op. In het najaar worden de kastjes schoongemaakt, waar nodig gerepareerd of geheel vervangen.

Hier worden de door Gerard zeer vakkundig gemaakte bosuilenkast en torenvalkkast geplaatst. Het broedseizoen van de bosuil begint vaak al in januari en deze kan nu gebruik maken van een zeer luxe woning. Contactpersoon voor het nestkastenproject: Dini Weijers tel.: 0546-576538

Hier onder staan de laatste jaarverslagen nestkastenproject.