Terug naar Kennisbank

Broedvogels Landgoed Holland 2020

Eind 2019 had ondergetekende het plan gevat om de broedvogelpopulatie van het Bosje van Holland (14,3 hectare groot) in kaart te brengen. Inmiddels heb ik vernomen dat de officiële naam Landgoed Holland is, dus mijn eigen benaming zal ik proberen niet meer te gebruiken. De redenen om er een kartering te doen:

1. Het (productie)bos is in 2005 aangelegd, dus een goed moment om te kijken wat er zoal in zo’n jong bos voorkomt. Een 5-jaarlijkse monitoring zou gewenst zijn.

2. Ik ben er door de jaren heen wel eens geweest, maar te weinig om een goede indruk van de broedvogelsoorten te krijgen, laat staan hun aantallen.

3. Net zoals de Kooiplas en Fayersheide waardevolle gebiedjes zijn in het boerenland, geldt dit ook voor dit gebied. En er zit nog veel meer potentie in het gebied!

4. En tot slot: broedvogels inventariseren is leuk werk (alleen in juni rond 04:00 uur je bed uit is wat minder)!

Naast het inventariseren van alle broedvogels zijn tijdens het onderzoek ook de volgende soortgroepen meegenomen: dagvlinders, libellen, sprinkhanen, amfibieën en reptielen. Deze worden in dit artikel niet besproken, maar zullen in de toekomst een keer aan bod komen. Op dit moment heb ik nl. alleen een tijdelijk overzicht en is dus verre van compleet, vandaar dat ik daar liever over een aantal jaren op terugkom.

Kenmerken

Datum 2021 / 01
Afdeling Vriezenveen
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Vogels