Over ons

In mei 1946 namen enkele natuurliefhebbers het initiatief tot het oprichten van de Natuurhistorische vereniging Vriezenveen. Hiervoor werd op 1 juni 1946 een wandeling georganiseerd, tevens de start van de vereniging. Tijdens een pauze werd het bestuur benoemd, de hr. H. Jansen als voorzitter, secretaris de hr. H Fokke en penningmeesteres mevr. D Engberts.

De KNNV afdeling Vriezenveen streeft de doelstellingen: natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming in samenhang na.

De KNNV Vriezenveen kent zowel KNNV-leden als excursieleden.Ze organiseert jaarlijks wandelingen, fietstochten, landschap-, planten-, vogel-,Insecten- en paddenstoelenexcursies. Verder worden lezingen gehouden. De afdeling doet inventarisatiewerk en verwerkt de gegevens in rapporten. Er zijn nestkastprojecten en men beheert een jaarrond werkende faunapassage. Men volgt kritisch nadelige natuur/milieuontwikkelingen. Streeft naar een natuurlijke leefomgeving waarin mens en natuur samen een plek vinden.

Onze afdeling heeft werkgroepen voor: vogels, natuurbescherming, landschapsbeheer, “Vriezenveen schoon”, natuurfotogroep en “Educatieve Kruidentuin”. En voor de jeugd van 11-16 jaar is een speciale natuurclub met een extra eigen jaarprogramma.

Naast activiteiten voor leden biedt de afdeling Vriezenveen zowel inwoners van de gemeente Twenterand en omgeving als vakantiegangers op verschillende manieren de mogelijkheid het contact met de natuur te verstevigen.

De KNNV is een vereniging van mensen die iets hebben met de natuur. Ze willen de natuur beleven, proberen te begrijpen en beschermen. Daarom zijn de leden van de KNNV vaak buiten in het veld te vinden. Daarom ook is de KNNV al meer dan 100 jaar de vereniging voor veldbiologie in Nederland.

Het motto dat je meer van de natuur geniet als je er meer van weet, was precies de reden voor de beroemde natuurkenners Eli Heimans en Jac. P. Thijsse, om onze vereniging op te richten. Dit motto is na al die jaren nog springlevend, vinden onze meer dan 8000 leden.

We zetten ons in voor natuur-milieubescherming

Een kort overzicht van zaken die kritisch gevolgd en beoordeeld worden:

  • Plannen van rijk, provincie, streek, gemeente en bedrijven/particulieren
  • Gemeentelijke visies, plannen en regelgeving t.a.v. landschap, natuur, flora en fauna
  • Zandwinning, bescherming Fayersheide
  • Kapvergunningen en kapverordening
  • Nieuwe industrieterreinen, nieuwbouwwijken en andere bouwplannen
  • Afvalverwerking/scheiding/illegale stort
  • Stiltegebieden/geluidsoverlast
  • Controle handhaving regelgeving
  • Evenwicht tussen recreatie en natuur