Werkzaamheden Fayersheide

Behoud van een oud landschap en biodiversiteit
Houtwal onderhoud is afgerond in natuurgebied Fayersheide

Afgelopen najaar heeft Staatsbosbeheer groot onderhoud uitvoeren in het Twentse natuurgebied Fayersheide ten zuiden van Vriezenveen. De werkzaamheden stonden in het teken van houtwalbeheer en waren noodzakelijk voor de instandhouding van dit natuurgebied.
Het gebied Fayersheide is ongeveer 10 hectare groot en staat bekend om zijn zeldzame planten.

Tijdens de ruilverkaveling in de jaren zestig bleef dit unieke gebiedje gespaard en daarmee ook de bijzondere natuurwaarden. Het gebied bestaat uit een afwisseling van droge en natte heide met aangrenzend schrale graslanden omgeven door oude houtwallen. Houtwallen hadden vroeger een belangrijke functie, ze markeerden o.a. de perceelgrens en zorgden er voor dat vee niet kon ontsnappen, oftewel de voorlopers van het prikkeldraad. Houtwallen werden periodiek gesnoeid (eens in de 5 a 7 jaar) takken bossen werden o.a. gebruikt als brandhout, om te looien, bezems te maken en stamhout werd gebruikt voor gebinten in boerderijen en stallen. Een boer beheerde zijn houtwal goed, op een manier dat deze nooit verdween, maar continue een belangrijke functie kon vervullen en voorzag in zijn behoefte aan hout.

Biodiversiteit:

In de houtwallen van de Fayersheide stonden tot vorig najaar veel hoge bomen, dat gaf veel schaduwval op de naastgelegen graslanden en verdringing van struikvormers in de houtwal. Het gevolg hiervan was het verdwijnen van kenmerkende plant- en stuiksoorten zoals de: welriekende nachtorchis, vetblad, Gelderse roos, kamperfoelie en hazelaar. Het zijn soorten die hier thuis horen en belangrijk zijn voor de biodiversiteit.

Vrijwilligersbrigade:

Om deze reden heeft Staatsbosbeheer afgelopen najaar, bij droge omstandigheden werkzaamheden uitgevoerd. Een deel van de bomen is gekapt en daarmee ontstaat licht en ruimte voor o.a. genoemde soorten. Hierdoor krijgen kwetsbare soorten meer ruimte zich te ontwikkelen. Het vrijkomend hout heeft al een bestemming. Een deel van het geoogste hout wordt als FSC®-hout duurzaam toegepast in de productie van plaatmateriaal en papier. Eind januari werd het resterende takhout versnipperd en afgevoerd. Vrijwilligersgroep “Fayersheide brigade” helpt Staatsbosbeheer en zal na de werkzaamheden de houtwallen blijven beheren in de juiste cyclus. Daar zijn we heel blij mee want op deze manier blijft het unieke en oude landschap voor de toekomst bewaard