Nestkastroof moet gestopt

Belevenissen in “Het Hexel”

Het nestkasten-seizoen van 2021 is wel vol van verrassingen. Troffen we enige tijd geleden een haas aan in een kast, als voedsel voor de Bosuiljongen (positief), nu een andere, negatieve waarneming. nl.: Diverse Namelijk diverse nestkastjes met eieren of zelfs jongen, zowel van kool- als pimpelmezen en bonte vliegenvangers, geheel overhoopgehaald. Je kunt begrijpen dat we bij het openen van de kastjes en zien van deze ravage erg onthutst waren.

Veel nesten zijn door het vlieggat overhoop gehaald de jongen liggen dood onder het nest

De verdenking ging al snel uit naar de eekhoorn, gezien de vele lege notendoppen die op meerdere kastjes lagen. Maar ook de specht is verdacht, gezien eerdere waarnemingen van derden die zagen dat een specht jongen uit een kastje haalde in hun tuin. Dit fenomeen hebben we al de jaren dat we de controles uitvoeren nog niet eerder gezien. Wel eens een enkel kastje dat verstoord leek, maar zeker niet in deze mate. Intussen is op internet nagegaan of dit vaker voorkomt en zo ja, of er ook een remedie is ontdekt tegen deze vorm van diervandalisme (wel natuur).

Veel dode jongen vogeltjes een beeld wat je niet wilt zien.

Ja dat is en is er. Kunststof pijpjes of stalen korfjes. Na overleg in onze WhatsApp-groep ging de voorkeur uit naar de korfjes al zijn die duurder, maar ook opener voor de vogeltjes. Tot onze verrassing meldde zich spontaan iemand om de kosten de sponseren.

De korfjes zijn dan ook direct besteld en binnengekomen, zodat we nu aan de slag kunnen, om waar nodig al een korfje te plaatsen. Hopelijk is verdere predatie hiermee te voorkomen.