Compliment voor Herman

Herman Stevens van de KNNV krijgt een compliment

Water Natuurlijk Vechtstromen deelt eens per twee jaar op 1 maart in het kader van Nationale complimentendag een compliment uit aan een persoon of organisatie. Hiermee wil Water Natuurlijk Vechtstromen aandacht en waardering schenken aan een onderscheidend burgerinitiatief op het gebied van duurzaam natuur- en waterbeheer.

Herman Stevens heeft op 1 maart 2021 dit complement door Wim van der Griendt van Water Natuurlijk Vechtstromen uitgedeeld gekregen voor zijn jarenlange inzet voor de KNNV Vriezenveen en in het bijzonder de faunapassage in de Pollen.

Meer dat 30 jaar zijn door Herman en enkele anderen met behulp van netten en emmers duizenden amfibieën van een gewisse dood gered. En door jarenlang bijhouden van statistieken en veel lobbywerk heeft hij bij de provincie en de gemeente voldoende geld gevonden om in 2018 als KNNV een goed werkende jaarrond werkende faunapassage te realiseren. En in 2020 kon weer mede door zijn inzet en lobbywerk een heel mooi informatie en rustpunt gerealiseerd worden. Een zeer verdiend compliment dus!

Water Natuurlijk laat dit compliment vergezeld gaan van een oorkonde en een wisselkunstwerk in de vorm van een beeld van een waterdruppel met libelle van Emmens kunstenares Myrte van Dijk.

De blauwgroene libel symboliseert de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur in en om ons water. Zoekend, elegant en kritisch verkent de libel onze wateren zoals ook Water Natuurlijk dat doet en wil blijven doen.