BMP 2021 Engbertsdijksvenen

Broedvogels in Engbertsdijksvenen 2021

Ook in 2021 is Engbertsdijksvenen weer in zijn geheel op broedvogels geïnventariseerd, volgens de beproefde methode. En ook dit jaar werd het weer onder de vlag van Sovon uitgevoerd, Covid-19 had ons bestaan helaas nog steeds in zijn greep. Ook nu waren er regels waar je je aan had te houden, maar dat maakt voor het veldwerk niet uit.

Het enige wat niet kon doorgaan was de jaarlijkse gezamenlijke aftrapavond in februari. Voor het inventarisatiewerk is het gebied nog steeds verdeeld in tien vakken, elk met eigen vaste tellers. De minimum inspanning die van elke teller gevraagd wordt zijn vijf bezoeken, te beginnen in het eerste weekeind van april, en dan om de veertien dagen. Dit schema is al jaren hetzelfde, en vanaf het begin vooral gericht op de watervogels. Omdat nu een veel bredere reeks vogels gevolgd wordt, is het seizoen veel verder gerekt. Daarom wordt het tellen aangevuld met deelbezoeken voor soorten die met de standaardbezoeken deels gemist zullen worden. Voor ganzen moet je bijvoorbeeld al eerder het veld in, een heel aantal andere soorten kun je hoogzomer nog treffen.

De resultaten worden ingevoerd in Avimap, het programma van Sovon dat uit de gegevens het aantal territoria destilleert. De gevonden aantallen uit de standaardbezoeken zijn aangevuld met de resultaten van de deelbezoeken, voor soorten als Nachtzwaluw en Grauwe klauwier. Alles wat bij deze extra rondjes als ‘bijvangst’ is genoteerd wordt eveneens ingevoerd in Avimap. Verder is waarneming.nl uitgeplozen op bruikbare meldingen van de vele bezoekers van Engbertsdijksvenen.

Verslag geschreven door Geert Euverman

Het enige broedpaar visdieven in Twente

Lees hier het hele verslag