Kraanvogels in de Engbertsdijksvenen

De kraanvogels als broedvogel in de Engbertsdijksvenen

Sinds 2011 verblijven er zomers broedende kraanvogels in ‘ons’ Natura 2000 gebied Engbertsdijksvenen, met wisselend succes

Kraanvogel broedpoging 2021. En weer ging het op het laatst mis. In april een broedend stel, dat voor wie wist waar je kijken moest, met de telescoop gevolgd kon worden. Afgaand op de waarneming van steeds één vogel vanaf begin april zal toen de start van het broeden zijn geweest. Regelmatig kon je daar dan ook zo’n lange nek met rood kopje boven de vegetatie uit zien steken. Helaas kwamen beide vogels op 26 april ineens weer met beide tegelijk het veen uitvliegen. Dat was slechts een paar dagen voor de verwachte datum dat de eieren uit hadden moeten komen. Het waarom blijft gissen, er is niet naar het nest gezocht, maar er was dit jaar dus veel onrust in het terrein. Maar ook hier kunnen Wilde zwijnen de boosdoener zijn, je weet het niet. Ze waren in de omgeving van het broedpaar in ieder geval regelmatig te zien. Daarna bleven de kranen nog lang hangen, wat de hoop op een tweede poging levend hield. Die werd ruw verstoord op Hemelvaart, 13 mei. Luid geroep van Kraanvogels in de ochtendschemering maakt normaal gesproken je hele dag goed. Maar niet wanneer je ziet, dat er drie hardlopers over een dam rennen, pal langs de plek waar ze jaren geleden al eens met succes hadden gebroed. De kranen riepen dus uit alarm, en hebben zich hier ook niet meer laten zien.

Hier onder een aantal verslagen en publicaties