Terug naar Kennisbank

Broedvogels Oude Kerkhof in 2017

Voor de tweede maal is er een complete broedvogelkartering op het Oude Kerkhof uitgevoerd. De eerste maal was in 2015, daarvoor was het een allegaartje van losse waarnemingen. Hiermee had ik wel een idee welke soorten er zouden moeten broeden, maar niet in welke aantallen.

In 2015 werd dit duidelijk, er zijn toen maar liefst 104 territoria gekarteerd verdeeld over 29 soorten. Dit lijkt misschien niet zo veel, maar het gebiedje is slechts 3,2 hectare groot, dus de broedvogeldichtheid is enorm, omgerekend maar liefst 325 terr./10 ha!

Maar waarom al na 2 jaar opnieuw een kartering? De reden hiervoor is niet alleen omdat inventariseren leuk is om te doen, maar ik was o.a. benieuwd naar het effect van de “kaalslag” in het gebied. Afgelopen winter zijn namelijk redelijk wat oude bomen gekapt en in 2016 zijn veel (braam)struiken verwijderd, dit zou normaal gesproken effect moeten hebben op de broedvogelpopulatie. Daarnaast was ik benieuwd wat het effect van het toegenomen aantal (soorten) nestkasten is op de holenbroeders. In 2015 hingen er totaal 26 nestkasten, in 2016 is dit opgeschaald naar 35 en dit voorjaar hingen er maar liefst 40 kasten. Helaas vindt er af en toe vandalisme in het gebied plaats (vooral in de winter en het vroege voorjaar, wanneer de bomen kaal zijn), waardoor een aantal nestkasten zijn verdwenen of vernield. In de meeste gevallen werden deze kasten vervangen door gelijksoortige kasten. Hieronder een opsomming van het nestkastenbestand van 2015 t/m 2017.

Broedvogels Oude Kerkhof 2017(831 KB)

Kenmerken

Datum 2018 / 01
Afdeling Vriezenveen
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Vogels