Terug naar Kennisbank

Broedvogels en overige fauna Fayersheide 2012-2018

In 2012 had ondergetekende het plan gevat om de broedvogelpopulatie van Fayersheide (10,5 hectare groot) in kaart te brengen.

Dit had een aantal redenen:

1. Er worden jaarlijks door diverse natuurliefhebbers veel losse waarnemingen in dit gebied gedaan, waardoor er redelijk veel bekend is over de broedvogelsoorten, maar niet over hun aantallen.

2. Het Atlasproject stond voor de deur en in atlasblok 28-25 liggen 2 belangrijke vogelgebieden: Fayersheide en Kooiplas. D.m.v. een broedvogelinventarisatie zou ik een goed beeld krijgen van de soorten en hun aantallen, zodat ik goed voorbereid aan het Atlasproject kon beginnen.

3. En tot slot: broedvogels inventariseren is leuk werk!

Naast het inventariseren van alle broedvogels zijn tijdens het onderzoek ook de volgende soortgroepen meegenomen: dagvlinders, libellen, sprinkhanen, amfibieën en reptielen.

In het verslag Broedvogels Fayersheide 2012 vs. 2015 de inventarisatie van de broedvogels.

In het verslag Broedvogels en overige fauna Fayersheide Een verslag ook van dagvlinders, libellen, sprinkhanen, amfibieën en reptielen gevonden tussen 2012 en 2018

Broedvogels Fayersheide 2012 vs 2015(89 KB)
Fayersheide broedvogels en overige fauna(171 KB)

Kenmerken

Datum 2018 / 12
Afdeling Vriezenveen
Publicatie Onderzoeksverslag
Thema Vogels