Telgroep Engbertsdijksvenen

Vogel inventarisaties Engbertsdijksvenen

De Telgroep Engbertsdijksvenen bestaat al meer dan 30 jaar. Daarmee is dit gebied een van de oudste gebieden in ons land waar vogels gevolgd worden.

Hier onder staan een aantal verslagen van invertarisaties van de laatste jaren

Hieronder rapporten van een aanliggend gebied, wat voor het kalkzandsteenbedrijf Calduron is geïnventariseerd in de winterperiode. Dit om het effect op foeragerende kraanvogels te kunnen volgen.