BMP Telgroep

Broedvogel inventarisaties Engbertsdijksvenen

De broedvogel inventarisatie groep Engbertsdijksvenen bestaat al meer dan 30 jaar. Daarmee is dit gebied een van de oudste gebieden in ons land waar broedvogels gevolgd worden.

Hier onder staan een aantal verslagen van invertarisaties van de laatste jaren

Hieronder rapporten van een aanliggend gebied, wat voor het kalkzandsteenbedrijf Calduron is geïnventariseerd in de winterperiode. Dit om het effect op foeragerende kraanvogels te kunnen volgen.