Excursie Junner Koeland

Zaterdag 15 juli 2023

Het Junner Koeland werd vroeger gebruikt door de boeren van het buurtschapje Junne die er hun koeien lieten grazen. De rivier de Vecht werd op een gegeven moment gekanaliseerd en rechtgetrokken, waarbij 69 bochten werden afgesneden.

De afgelopen jaren zijn een aantal oude bochten weer in ere hersteld en krijgt de Vecht weer een meer natuurlijke loop. Het gebied is in beheer van Staatsbosbeheer en die laat er weer koeien grazen. Ze houden, samen met enkele paarden, de vegetatie afwisselend en kort genoeg, zodat de karakteristieke hooilandjes en schrale graslanden, omzoomd door gemengde bossen en sleedoorn- en jeneverbesstruweel, intact blijven.

Er komen zeldzame planten voor zoals het Zwols anjertje (Steenanjer) en Tijm,

vaak groeiend op de heuveltjes van de weidemier. Deze heuveltjes ziet u in groten getale in de weilanden liggen. De mieren wonen aan de zuidkant van de heuveltjes.

Ze houden namelijk van warmte. Aan de oostkant van het gebied ligt een deel met drassig vochtig grasland en aan de zuidkant ligt een droog rivierduingebied. ‘s Zomers gonzen de bloemenvelden van de insecten. Ook voor de vogels is het Junner Koeland een eldorado. Roofvogels vliegen regelmatig een rondje boven de open velden, maar ook de Grauwe klauwier, Roodborsttapuit en Gras- en Boompieper zijn hier te vinden.

Langs de afgesloten Vechtarm zijn veel verschillende juffers en libellen te ontdekken.

De Beekrombout is een bijzondere soort die graag vliegt bij zuurstofrijke beken met een ruige begroeiing. Ook de Weidebeekjuffer profiteert volop van de verbeterde waterkwaliteit en is een algemene verschijning langs de Vecht. De Blauwe breedscheenjuffer heeft opvallend verdikte schenen, wat de herkenning makkelijker maakt.

Vertrek: 07.30 uur vanaf het Manitobaplein te Vriezenveen

Terug: ca. 12:30 uur

Meenemen: verrekijker/vogeltelescoop, vogelboek, plantenboek en iets drinken/eten.

Datum & tijd
za 15 juli 2023 van 7:30 tot 12:30
Vertrekplaats

Manitobaplein te Vriezenveen
Bekijk vertrekplaats