Engbertsdijksvenen werk in uitvoering.

Avond excursie naar de Engbertsdijksvenen

In verband met het maximale aantal deelnemers is opgaven verplicht dat kan eenvoudig per mail

Staatsbosbeheer heeft al een aantal seizoenen achterstallig onderhoud in de Engbertsdijksvenen uitgevoerd door veel berkenopslag en bos te verwijderd. De komende jaren staan nog een aantal grote ingrepen te wachten, zoals het aanleggen van ca 25km aan dammen en dichten van kilometers aan greppels en sloten.
De aanneemcombinatie Roelofs/Oosterhuis heeft de opdracht om de komende jaren de dijken aan te gaan leggen. Hiervoor zal zand via een buis vanuit een zandafgraving in de buurt naar de Engbersdijksvenen gespoten worden. En de fa. Fuhler zal de opslag en waar nodig nog extra bos verwijderen.
Op deze avondwandeling willen we gaan kijken welke werkzaamheden uitgevoerd zijn en nog gaan worden gaan worden.
Meer informatie over het werk rond het N2000 gebied is te vinden op speciale website voor dit project: engbertsdijksvenen.nl

Vertrek: 19 uur parkeerplaats Staatsbosbeheer Dorpsstraat Kloosterhaar.
Terug: ca 21.30 uur.
Kleding: afhankelijk van het weer.

Datum & tijd
wo 14 juli 2021 van 19:00 tot 21:30
Vertrekplaats

Parkeerplaats Staatsbosbeheer
Dorpsstraat1 7694 AA Kloosterhaar

Pas op opgave is verplicht!
Bekijk vertrekplaats